Pianolektioner i Hjärup, Staffanstorp, Malmö, Åkarp, Lomma, Bjärred och Lund.

Är du eller ditt barn intresserat av att lära sig spela piano eller keyboard?

Då har du hamnat på rätt ställe. Vi erbjuder hemundervisning i piano, alltså pianolektioner hemma hos er.

Vi tar emot både nybörjare och de som redan kan spela.

Nybörjare är mer eller mindre begränsade till ett enkelt låturval som undervisaren bestämmer till stor del över, men lite mer avancerade elever har större inflytande över urvalet av låtar samt från vilken genre de vill spela.

Vem kan börja spela?

Alla som vill kan börja spela. Barn kan börja spela från 3-4-5 år, beroende på personlig mognad. Även barn som är något äldre är självklart välkomna. Åldern spelar mindre roll – det är motivationen som är det viktigaste. Även vuxna är välkomna.

Vi välkomnar även elever som inte har piano som primärt musikinstrument. Exempelvis är några av eleverna mest intresserade av popmusik och sång. Pianospelandet hjälper dem med sången, samt förståelsen av musik och noter, och är en grund för att komponera egen musik.

Undervisningens upplägg.

Upplägget beror delvis på elevens kunnande, samt elevens intressen. Barn har oftast lite mindre att säga till om än ungdomar och vuxna – detta beroende på att man helt enkelt måste genomgå vissa moment för att lära sig spela. Standardupplägget är att börja med enkla kortare stycken för att sedan fortsätta med klassisk musik, men detta kan ändras om eleven hellre spelar annan typ av musik. Här är några hållpunkter som vi utgår från (justeras efter varje elev):

Först etableras någon slags förståelse hos mig av vilken nivå eleven ligger på.

Därefter väljer vi en lämplig väg att gå med notbaserad undervisning.

Teknikövningar introduceras (oftast) tidigt.

Musikteori undervisas integrerat med notbaserad undervisning, det vill säga den tas upp efterhand som man snubblar över den i noterna, så att säga.

Mer avancerade elever kan få lära sig improvisera, med mer.

Lektionerna sker hemma hos eleven, eller hemma hos någon av undervisarna. Lektionerna är vanligen mellan 45-60 minuter.