Krav på instrument.

Acceptabla instrument för lektionerna är:

  • Flygel.
  • Vanligt akustiskt piano.
  • Digitalpiano med 76 eller 88 tangenter. Helst med viktade tangenter.
  • Keyboard/Synthesizer, med minst 48 tangenter.

 

Krav & Villkor.

Krav som ställs på eleverna:

  • Inga förkunskapskrav behövs beträffande pianospelande, notläsning, eller musikteori.
  • Eleven måste vara koncentrerad under lektionen. (Med hänsyn till ålder och personlighet naturligtvis.)
  • Avbokning måste ske i så god tid som möjligt. Om resan till eleven redan har påbörjats förbehålls oss rätten att debitera full lektionsavgift.
  • Om flera lektioner i rad avbokas, eller om lektioner sker relativt sporadiskt, så kan lektionstiden ges till en annan elev istället.
  • Terminsavgifter kan påföras den elev som inte regelbundet enligt överenskommelse genomför debiterbara lektioner.